Familiale verzekering

Het komt regelmatig voor dat iemand schade veroorzaakt bij een derde. Leden van het gezin kunnen bijvoorbeeld bij de buren over de vloer komen en hier per ongeluk iets beschadigen. Hierdoor ontstaan er kosten, die gemakkelijk hoog op kunnen lopen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een antieke vaas die per ongeluk wordt opgestoten, maar vervolgens in duizend stukjes uiteen valt. Uiteraard zal niemand zoiets met opzet doen, maar het is vanzelfsprekend dat de buren de vaas wel graag vergoed zien. Zeker wanneer het gaat om producten van hoge waarde is het voor veel mensen niet mogelijk de kosten zomaar te vergoeden. In zo'n geval is het van belang om een familiale verzekering achter de hand te hebben, die de kosten van zo'n ongelukje voor de rekening kan nemen.

In principe is een familiale verzekering daarmee een soort aansprakelijkheidsverzekering. Het is daardoor van belang dat de aansprakelijkheid kan worden aangetoond. Zo zal een familiale verzekering doorgaans alleen maar uitkeren als er door het slachtoffer kan worden aangetoond dat de verzekerde schuldig is aan het laten ontstaan van de schade. Als hierdoor de burgerlijke aansprakelijkheid kan worden aangetoond zal de verzekeraar de kosten accepteren en vergoeden voor de houder van de familiale verzekering.

Hele gezin

Een familiale verzekering geldt voor het gehele gezin. Zo gaat het hierbij niet alleen om de schade die de verzekeringnemer zelf veroorzaakt, maar ook die van de kinderen. Het is zelfs zo dat een eventuele babysitter die schade veroorzaakt tot het gezin behoort. Op dat moment is ze voor de verzekeraar onderdeel van het gezin en zal eventuele schade die hij of zij veroorzaakt dus worden gezien als te vergoeden kosten binnen de familiale verzekering. Daarnaast is ook de locatie niet van belang voor een familiale verzekering. Wanneer een lid van het gezin iets bij de buren beschadigt zal er worden uitgekeerd, maar wanneer dit aan de andere kant van de wereld het geval is zal de familiale verzekering ook uitkeren.

Verder zijn de kinderen zelfs nog meeverzekerd wanneer zij studeren of op kamers zitten, zonder studie. Studerende kinderen zijn standaard meeverzekerd. Een kind dat wel apart woont, maar niet studeert dient echter financieel afhankelijk te zijn van de ouders om mee te mogen delen in de familiale verzekering. Wanneer dit het geval is zullen ook zij gebruik kunnen maken van de uitkering wanneer ze schade toebrengen aan een derde, mits er kan worden aangetoond dat dit valt onder hun burgerlijke aansprakelijkheid en ze daadwerkelijk schuldig zijn aan het ontstaan van de kosten.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Formeel gezien dienen voor een uitkering van de familiale verzekering de drie pijlers van de burgerlijke aansprakelijkheid te worden bewezen. Ten eerste dient het slachtoffer de gemaakte fout te bewijzen. Daarna dient er aannemelijk te worden gemaakt dat er schade is ontstaan. Ten derde is het van groot belang om aan te kunnen tonen dat de schade is ontstaan als gevolg van de fout en dat er daarmee een duidelijk verband is tussen de gemaakte fout en de schade die hieruit voort is gekomen.