Fietsverzekering

Een fietsverzekering is in België niet verplicht. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om een fietsverzekering af te sluiten en zo voordelig gebruik te kunnen maken van een fiets. Er zijn echter een aantal gevallen denkbaar waarbij het gebruik van een fiets er voor kan zorgen dat er behoorlijke kosten optreden. Daarnaast kan een fiets natuurlijk gestolen worden. Zeker in het geval van een nieuwe stadsfiets of een racefiets kan de waarde van de tweewieler nog aardig hoog oplopen, waardoor er bij diefstal behoorlijk wat schade wordt gelopen. In deze gevallen is het verstandig om een fietsverzekering af te sluiten om zo niet ineens voor hoge onverwachte kosten te komen staan.

Basis

Een fietsverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering plus eventuele aanvullende verzekeringen. Alhoewel de basisverzekering natuurlijk niet wettelijk verplicht is, kunnen er geen aanvullende verzekeringen worden afgesloten zonder deze basisdekking. Een basis fietsverzekering biedt dekking tegen twee verschillende soorten vormen van schade. Allereerst is er de dekking tegen materiële schade. Een val met de fiets of een aanrijding met derden kan behoorlijk wat schade met zich meebrengen. Zolang de schade buiten uw schuld is veroorzaakt kan er een beroep worden gedaan op de fietsverzekering en zullen de kosten doorgaans worden vergoed. Op deze manier kan de fiets gerepareerd worden of kan er van de uitkering zelfs een nieuwe fiets worden aangeschaft.

Daarnaast biedt de basis fietsverzekering dekking tegen diefstal. Zoals aangegeven kan de waarde van een nieuwe stadsfiets of een racefiets behoorlijk oplopen. Dit maakt de fietsen aantrekkelijk voor diefstal, er valt dan immers een hoop mee te verdienen. De basis fietsverzekering biedt dekking tegen deze vorm van schade, mits er aan een paar voorwaarden is voldaan. Zo moet de fiets bijvoorbeeld voldoende op slot gezet zijn, waardoor de mogelijkheden tot diefstal door de bestuurder voldoende zijn beperkt. Mocht de fiets alsnog worden gestolen, dan zal de verzekeraar uitkeren en kan er een nieuwe fiets worden aangeschaft.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn over het algemeen twee verschillende aanvullende verzekeringen die kunnen worden afgesloten bij een fietsverzekering. Het gaat hierbij in eerste instantie om de bijstandsverzekering. Voor sommige mensen is de dekking tegen diefstal en materiële schade niet voldoende, omdat er bijvoorbeeld reisjes naar het buitenland worden gemaakt om daar te gaan fietsen. Wanneer een fiets onbruikbaar raakt als gevolg van een val of gestolen wordt, kan er niet meer gefietst worden, omdat de uitkering doorgaans wel even op zich laat wachten. Met een bijstandsverzekering zal er worden gezorgd voor een vervangende fiets, waardoor de reis alsnog vervolgd kan worden. Daarnaast wordt er een tussenkomst geboden voor de medische kosten wanneer die ontstaan als gevolg van een ongeval of ziekte in het buitenland.

De tweede aanvullende verzekering is een persoonlijke ongevallenverzekering, en deze verzekering is aangeraden. Het is namelijk mogelijk dat een val met de fiets er voor zal zorgen dat iemand werkonbekwaam raakt en daardoor een derving in de inkomsten zal ondervinden. In dat geval zal de verzekering uitkeren om het inkomen op peil te houden en in ieder geval geen financiële gevolgen van de val te ondervinden.