Overlijdensrisicoverzekering

Het is belangrijk om op tijd na te gaan denken over een overlijdensrisicoverzekering. Het is geen prettig idee om bij stil te staan, maar iedereen kan plotseling komen te overlijden. Naast de emotionele schade die zo'n verlies op kan leveren, kan er ook grote financiële schade ontstaan. Het is bij veel gezinnen namelijk zo dan een van beide partners verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de totale inkomsten. Wanneer deze kostwinnaar zal komen te overlijden, zal er een behoorlijke financiële klap ontstaan. De inkomsten per maand zullen sterk afnemen en het is maar de vraag of de maandelijkse lasten nog kunnen worden opgebracht. Wanneer zich kinderen in het gezin bevinden is het echter extra belangrijk dat de kosten kunnen worden betaald en dat er voldoende geld beschikbaar blijft om de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven.

Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten kan de hoofd kostwinnaar ervoor zorgen dat de nabestaanden na zijn of haar overlijden alsnog over voldoende kapitaal zullen blijven beschikken om door te leven zoals ze gewend waren. Zo is het mogelijk om met een overlijdensrisicoverzekering te zorgen voor een financiële voorziening voor nabestaanden.

Kosten

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering zijn in grote mate afhankelijk van de vorm van de verzekering. Natuurlijk zullen er ook prijsverschillen optreden bij de verschillende aanbieders, maar er valt in principe zelf te kiezen voor het te betalen bedrag per maand. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een gelijkblijvend of een dalend kapitaal. Een dalend kapitaal kan daarnaast nog worden onderverdeeld in een lineair dalend of een annuïtair dalend kapitaal.

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal zijn het hoogst in vergelijking tot de andere twee vormen. Dit komt door het relatief hoge bedrag dat de verzekeraar te allen tijde uit zal moeten keren. Hoe oud de verzekeringnemer ook wordt, het bedrag zal altijd gelijk blijven en dus een gegarandeerde grote uitgave betekenen voor de verzekeraar, waarvoor er dus een relatief hoge premie wordt gerekend. De twee vormen met een dalend kapitaal zijn beschikbaar tegen lagere premies. In deze gevallen heeft de verzekeraar namelijk de kans dat het uit te keren bedrag flink terugloopt, naarmate de verzekeringnemer ouder wordt. Er kan om die reden genoegen genomen worden met een veel lagere premie. Aan de andere kant is de uitkering ook lager en zullen de nabestaanden dus met minder inkomsten genoegen moeten nemen. Dit is in veel gevallen echter geen probleem, omdat de nabestaanden tegen die tijd ook ouder zijn geworden en ze dus minder geld nodig hebben om de rest van hun leven de nodige uitgaven te doen.

Verschillen

Uiteraard is de manier van afname van het kapitaal in beide gevallen met een dalend kapitaal verschillend. Bij een lineair dalend kapitaal zal het verzekerde bedrag ieder jaar met een gelijkblijvend bedrag afnemen, waardoor het erg overzichtelijk is. Aan de andere kant zal bij een annuïtair dalend kapitaal het verzekerde bedrag jaarlijks afnemen met een bedrag afhankelijk van het verschil tussen de hypotheekschuld en het kapitaal dat is opgebouwd.