Ongevallenverzekering

Zoals de naam in principe al aangeeft is een ongevallenverzekering er om dekking te bieden tegen de kosten en risico's van ongevallen. Zoals de meeste mensen zullen weten is het voor een werkgever verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de werknemers. Op deze manier zijn de werknemers op de werkvloer en tijdens hun reis van en naar het werk verzekerd tegen de risico's van een ongeval. Wanneer ze als gevolg van een ongeval kosten moeten maken of te maken krijgen met inkomstenderving, zal de arbeidsongevallenverzekering in werking treden en zal er worden uitgekeerd. Weinig mensen hebben echter een ongevallenverzekering om ook de kosten van een ongeval in de vrije tijd te dekken.

Eigenlijk is het vreemd dat zo weinig mensen een ongevallenverzekering hebben. In onze vrije tijd ondernemen we allerlei avontuurlijke dingen, waardoor er gemakkelijk wat kan gebeuren. In principe dekt een ongevallenverzekering zo'n beetje hetzelfde als een arbeidsongevallenverzekering, maar dan is het toegespitst op het privéleven. Zo dekt een ongevallenverzekering bijvoorbeeld de kosten van een ongeval en andere lichamelijke schade die kan ontstaan tijdens het sporten. Het is daarmee eigenlijk een uitbreiding op de arbeidsongevallenverzekering. Wanneer iemand als gevolg van een ongeval buiten de werktijd om invalide raakt en op deze manier inkomstenderving zal ondervinden, zal de arbeidsongevallenverzekering niets kunnen doen. Wanneer er tijdig een ongevallenverzekering is afgesloten zal er toch worden uitgekeerd door een verzekering en zal de financiële situatie op peil blijven.

Dekking

De dekking van een ongevallenverzekering is uiteraard afhankelijk van de gekozen verzekeraar, maar over het algemeen zijn er drie categorieën te onderscheiden. Zo zal een ongevallenverzekering allereerst uitkeren in het geval van medische kosten. Uiteraard dienen deze medische kosten dan te zijn ontstaan als gevolg van een ongeval dat in de vrije tijd is voorgevallen. Hierbij kan worden gedacht aan een ongeval tijdens een tocht door de natuur of een ongeval bij het sporten.

Ten tweede zal een ongevallenverzekering uitkeren wanneer iemand tijdelijke of blijvende invaliditeit oploopt als gevolg van een ongeval in het privéleven. Tijdelijke of blijvende invaliditeit kan er voor zorgen dat iemand niet langer in staat is zijn of haar baan te behouden. Het kan goed mogelijk zijn dat het werk simpelweg niet meer kan worden uitgevoerd en dat er om die reden ontslag volgt. Om het inkomen op peil te houden zal een ongevallenverzekering in dat geval een schadevergoeding uitkeren die proportioneel is aan de schade die is ontstaan. Een blijvende invaliditeit zal daarom een veel hogere schadevergoeding opleveren dan een tijdelijke invaliditeit, waardoor er slechts tijdelijk minder inkomen binnen zal komen.

Ten derde zal een ongevallenverzekering uitkeren bij het overlijden van de verzekeringnemer. Het is het meest extreme geval, maar het is mogelijk dat een ongeval er voor zorgt dat de verzekeringnemer komt te overlijden. Wanneer het hierbij gaat om de hoofd kostwinnaar kan er een vervelende situatie ontstaan voor de nabestaanden. Een ongevallenverzekering zal een kapitaal uitkeren aan de erfgenamen en er daarmee voor zorgen dat ze in ieder geval financieel gezien door kunnen met hun leven.