Schuldsaldoverzekering

Wanneer iemand een schuld of een krediet aangaat, zal deze moeten worden afbetaald. Uiteraard is de kredietnemer hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Het kan echter voorkomen dat een kredietnemer komt te overlijden, tijdens de looptijd van het krediet. Om er in dit geval voor de kredietverstrekker voor te zorgen dat het geleende geld alsnog terugkomt, is er wettelijk bepaald dat de schuld over zal gaan op de erfgenamen. Zij worden hiermee verantwoordelijk voor de lening en dienen deze terug te betalen. Uiteraard is dit niet erg fijn om te erven en zullen veel mensen er daarom dan ook voor willen zorgen dat hun nabestaanden hier niet mee te maken krijgen.

Om te voorkomen dat de nabestaanden te maken krijgen met hoge kosten kan er een schuldsaldoverzekering worden afgesloten. Wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden tijdens de looptijd van het krediet, zal de schuldsaldoverzekering de resterende kosten van het krediet op zich nemen. De verzekeraar zal echter uitkeren naar het percentage van de schuld dat verzekerd is met een schuldsaldoverzekering. Anders dan bij veel andere verzekeringen is het bij deze verzekering namelijk mogelijk om zelf te dekking te kiezen en zo te bepalen welk bedrag er verzekerd wordt en wat er eventueel nog voor rekening komt van de nabestaanden.

Delen

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat beide partners allebei een deel van een gezamenlijke schuld verzekeren om er zo voor te zorgen dat bij het eventueel overlijden van een van beide partners de ander de schuld alsnog zal kunnen voordoen. Ze kunnen hierbij kiezen voor verschillende scenario's. Zo is het allereerst mogelijk om te kiezen voor een totale dekking van 100%. Beide partners kunnen 50% van de schuld verzekeren en er daarmee voor zorgen dat de ander slechts verantwoordelijk blijft voor de helft van het bedrag, wanneer de partner komt te overlijden. Het nadeel hiervan is dat in sommige gevallen een van beide partners veel minder dan de ander zal verdienen, waardoor het onmogelijk zal blijken om de helft van de schuld op te blijven brengen.

Het is daarom ook mogelijk om voor een hogere dekking dan 100% te kiezen. Door te kiezen voor een dekking van 200% door middel van een schuldsaldoverzekering zal de verzekeraar de kosten van de schuld volledig op zich nemen wanneer een van de beide partners komt te overlijden. Het nadeel van deze constructie is natuurlijk wel dat de kosten van de polis erg hoog zullen zijn. Het is daarom meer gebruikelijk om te kiezen voor een dekking tussen de 100% en de 200%. Doorgaans kiest de vrouw hierbij voor een iets hogere dekking dan de man, omdat die meestal de hoofd kostwinnaar van het gezin is en de schuld daarom dus beter alleen zal kunnen afbetalen.

Toepassing

Een schuldsaldoverzekering wordt met name vaak afgesloten bij een hypotheek waarbij er tussentijds geen aflossingen worden gedaan. Een hypotheekschuld is doorgaans erg groot en kan daardoor niet altijd zomaar worden afbetaald wanneer een van de beide partners wegvalt. Veel kredietverstrekkers verplichten hun klanten daarom om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.